Không phải ngày nào chúng ta gây ra tội lỗi, lỗi lầm thì mới cần phải đọc kinh sám hối. Kinh sám hối nên đọc hàng ngày trước khi ngủ, khi một ngày nữa lại chuẩn bị khép lại. Vậy ý nghĩa đọc kinh sám hối là gì? Mời Phật tử cùng Phật Giáo Việt Nam khám phá ngay trong bài viết dưới đây.

Kinh Sám Hối hàng ngày

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho đến nay.

Những tội con gây tạo do bởi vô tình hay cố ý. Gây hại, sát hại đến giới hữu tình hoặc vô tình. Những tội con gây tạo do bởi Tham, Sân, Si, ngã mạn, vô minh che lấp.

Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng mình để sám hối, sửa sai. Và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Đại từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, chư vị chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy)

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lạy hoặc hơn)

ý nghĩa của đọc kinh sám hối
ý nghĩa của đọc kinh sám hối

Ý nghĩa đọc kinh sám hối

Ý nghĩa của việc sám hối không chỉ đơn thuần là con người chúng ta bỏ đi những cái ác, cái xấu trong mình. Mà đồng thời còn phải phát triển những đức hạnh, những phúc báo, những lành thiện. Sám hối để cái xấu, cái ác không có cơ hội sinh sôi, phát triển. Sám hối để mỗi người chúng ta đều tự mình tạo ra những nhân duyên, quả báo tốt về sau này. Sám hối cũng là điều kiện cho những mầm giống của sự thiện lành nảy nở, đâm chồi và kết hoa, kết trái.

Ý nghĩa đọc kinh sám hối là gì?
5 (100%) 1 vote

Comments are closed.

Langauge »