khẩu đức

Đức Phật từng dạy mỗi người chúng ta rằng: đừng để cái miệng làm khổ cái thân. Đừng để lời nói tiêu cực, nghiệt ngã, độc ác làm ảnh hưởng vận mệnh của bản thân mình. Tu cái miệng là một trong những việc làm khó, là cả…

Langauge »