Tổng Hợp Các Bài Kinh Mp3 Do Thượng Tọa Thích Trí Thoát Tụng

THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG KINH

SÁM HỐI KHẨU NGHIỆP

NIỆM PHẬT 4 CHỮ A DI ĐÀ PHẬT

NIỆM PHẬT 6 CHỮ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

KINH VU LAN BÁO HIẾU

KINH SÁM HỐI HỒNG DANH

48 LỜI NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ

BÁT NHÃ TÂM KINH

KINH PHỔ MÔN

CHÚ VÃNG SANH

THỦ LĂNG NGHIÊM

KINH DƯỢC SƯ

KINH VO LƯỢNG THỌ

TỔNG HỢP KINH SÁM HỐI

TỪ BI THỦY SÁM

KINH A DI ĐÀ

CHÚ ĐẠI BI

KINH SÁM HỐI

Tổng Hợp Kinh Mp3 Do Thượng Tọa Thích Trí Thoát Tụng
4.7 (93.33%) 9 votes

Comments are closed.

Langauge »