Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác
Mưa trên xác phượng báo mùa thu
Vu Lan thắng hội hoa hồng thắm
Thâm ân nguồn cội nhớ công nuôi.

Nay mùa Vu Lan lại về đến con viết đôi lời tưởng nhớ đến công ân sanh dưỡng của Ba Má và tất cả những người con kính dâng lên Cha Mẹ nhân mùa VU LAN — BÁO HIẾU.

Mùa Vu Lan Báo Hiếu Nghe Thầy Thích Huệ Duyên Tụng Kinh Báo Hiếu
5 (100%) 2 votes

Comments are closed.

Langauge »