KINH SÁM HỐI NGHIỆP SÁT SANH

Nội trong ba nghiệp của Thân
Sát sanh thứ nhất, muôn phần khổ lao.
Chúng sanh nào nấy như nhau
Đều ham sự sống, đớn đau ai màng.
Xét từ vô thỉ kiếp mang
Chúng sanh đều có họ hàng với nhau
Mẹ cha, anh chị, rể dâu
Chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh,
Mà mang vạn trang thiên hình
Luân hồi sáu nẻo, tái sanh dương trần.
U mê nào biết xa gần
Họ hàng chẳng nhận, bang lân cũng lờ.
Mặc tình nhai nuốt chặt cưa
Mặc tình giết hại chẳng ngờ tương liên
Trong kinh Phật vẫn thường khuyên
Nuốt nhai thịt cá, tưởng nghiền thịt con
Nếu vì chút lợi áo cơm
Lưới bẫy bắt vật, nghiệp dồn nặng sâu
Sát sanh, tội ác đứng đầu
Giết ăn hồ dễ, khẩn cầu thứ ba
Từ sanh vào cõi Ta Bà
Chúng con chưa gặp ai là thiện nhân
Xót thương chỉ bảo khuyên răn
Sát sanh hại mạng là nhân A Tỳ
Nên vì lợi lộc ngu si
Mà gieo nghiệp ác cũng vì miếng ăn
Sau này rời bỏ báo thân
Sa vào địa ngục trả dần tội xưa
Chịu bao thống khổ cho vừa
Đầu trâu, mặt ngựa xẻ cưa thân hình
Hoặc là đâm chém tanh bành
Hoặc moi móc ruột mới đành ác kia
Trả xong nợ chốn Âm Ty
Trở về Dương thế lại tùy Nghiệp mang.
Gá thân làm giống sài lang
Cọp beo rắn rết chui hang núi rừng
Hoặc làm chuột bọ côn trùng
Hút máu hút mủ, rút thùng phẩn dơ;
Hoặc làm gà, chó, heo tơ
Cho người xẻ thịt, chặt cưa nấu xào
Thật là khủng khiếp biết bao
Khổ báo như vậy lẻ nào dể duôi.
Nếu mai trở lại làm người
Cũng mang bệnh hoạn, tuổi đời chẳng lâu
Chí thành con lạy khẩn cầu
Sám hối nghiệp ác, đê đầu ăn năn.
Xin chư Phật, Thánh hiền, Tăng
Nhủ lòng thương xót mà hằng gia ơn
Kể từ vô thỉ chúng con
Tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm
Hoặc tham, hoặc ghét, hoặc sân
Hoặc vì kiêu ngạo chẳng vì tính suy;
Trong lòng chẳng chút từ bi
Thẳng tay sát hại cách chi cũng làm
Thề nguyền, bùa chú Lỗ Ban
Ếm cho đến mạt, đến tàn chưa thôi
Ao phồ phá phách mà chơi
Đốn rừng, săn bắt, lưới chài, chó săn
Đặt cũi, gài máy, đào hầm
Cung tên, nỏ đạn, giết mầm sống vui
Cá dưới nước, chim trên trời
Lưới giăng, bẫy xập không nơi thoát đào
Hoặc nuôi gà, vịt, dê, heo
Để dành làm thịt, nuông chiều miệng tham
Hoặc thuê mướng kẻ hung tàn
Vặt lông, cắt tiết làm hàng bán buôn.
Chúng chưa tắt tiếng kêu thương
Thân, đầu, mai, vẫy, thịt xương rã rời.
Oán than thấu đến tận trời,
Đớn đau thảm khốc, trúc loài sát sanh
Chỉ vì ba tấc lưỡi tanh
Mà mang nghiệp ác sát sanh đời đời.
Ngày nay con sám nguyện rồi
Từ nay việc dữ tức thời lánh xa.
Lại còn binh biến can qua
Tranh giành biên giới cố mà giết nhau
Đạn bom phá xóm nổ cầu
Đích thân tàn sát hoặc thâu người làm;
Hoặc nghe giết chóc mừng ham
Đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung
Nghề đau phủ thủ lạnh lùng
Chặt đầu, lóc thịt người dưng chẳng màng
Nghề đồ tể cũng bạo tàn
Phanh thây loài vật, dung nhan chẳng sờn
Bán buôn khí giới, đau gươm
Đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê
Bít hang, phá tổ, cán xe
Nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương
Làm bao ác nghiệp phi thường
Nay con sám hối mười phương một lòng
Cũng từ vô thỉ kiếp trung
Phá thai, giết trứng, độc trùng hại nhau
Khẩn hoang, trồng chĩa, vét ao
Tháo kênh, diệt muỗi, ngăn rào lối ra
Gậy roi, rong khóa khảo tra
Nằm, ngồi, đi, đứng bụng đà ghét nhau
Nói thì như thể lách lau
Nay con sám hối khẩn cầu chư Tôn
Vì chứng ngu muội ép dồn
Mà con cố phạm không còn thiếu chi
Xin nhờ lượng Thánh từ bi
Chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu
Nguyện nhờ công đức chí thành
Sám hối mà được thân hình Kim Cang
Sống lâu vô lượng tuổi vàng
Không còn vướng mắt vào đàng tật, sân.
Không còn tư tưởng hại nhân
Tâm từ bi cũng bội phần thăng hoa
Thương người như thể con ta
Thấy ai nguy chẳng nề hà tính toan
Giúp cho tới chỗ an toàn
Còn đem Chánh Pháp luận bàn độ nhân
Người người đều cảm Phật ân
Không còn sợ hãi mười phần mừng vui
Quy y hết thải Phật rồi
Con đem tính mạng gửi nơi Phật đà

Kinh Sám Hối Nghiệp Sát Sanh
5 (100%) 1 vote

Comments are closed.

Langauge »