Mỗi tối trước khi nhắm mắt ngủ, bạn hãy dành cho mình vài phút để đọc kinh sám hối. Bài kinh này sẽ giúp tâm bạn hướng đến những chuyện tốt lành trong cuộc sống. Đồng thời, còn là dẹp bỏ những ưu phiền, những chướng ngại trong tâm tư.  Để bắt đầu bài kinh sám hối, bạn đọc nên thầm nói  “Nam mô A Di Đà Phật Con là…, tuổi … ở tại… Đối trước mười phương Chư Phật và tâm của mình con thành tâm xin được sám hối mọi lỗi lầm do 3 nghiệp thân, khẩu, ý, sinh ra. Con xin Chư Phật giúp con tiêu trừ nghiệp chướng.”

Bài sám nguyện

Trang nghiêm đài sen ngự tọa
Đại hùng từ phụ Thích Ca
Đệ tử lắng lòng thanh tịnh
Bàn tay chắp thành liên hoa
Cung kính hướng về Điều Ngự
Dâng lời sám nguyện thiết tha. (chuông nếu có ban thờ còn không thì thôi)
Đệ tử phước duyên thiếu kém
Sống trong thất niệm lâu dài
Không được sớm gặp chính pháp
Bao nhiêu phiền lụy đã gây
Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại
Vô minh che lấp tháng ngày
Vườn tâm gieo hạt giống xấu
Tham sann tự ái dẫy đầy
Những nghiệp sát đạo, dâm, vọng
Gây nên từ trước tới nay
Những điều đã làm đã nói
Thường gây đổ vỡ hàng ngày
Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng
Nguyện xin sám hối từ đây (Chuông)
Đệ tử thấy mình nông nổi
Con đường chánh niệm lãng sao
Chứa chất vô minh phiền não
Tạo nên bao nỗi hận sầu
Có lúc tâm tư buồn chán
Mang đầy dằn vặt lo âu
Vì không hiểu được kẻ khác
Cho nên hờn giận oán cừu
Lý luận xong rồi trách móc
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau
Chia cách hố kia càng rộng
Có ngày không nói với nhau
Cũng không muốn nhìn thấy mặt
Gây nên nội kết dài lâu
Nay con hướng về Tam Bảo
An năn khẩn thiết cúi đầu (Chuông)
Đệ tử biết trong tâm thức
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi
Hạt giống thương yêu hiểu biết
Và bao hạt giống an vui
Nhưng vì chưa biết tưới tẩm
Hạt lành không mọc tốt tươi
Cứ để khổ đau tràn lấp
Làm cho đen tối cuộc đời
Quen lối bỏ hình bắt bóng
Đuổi theo hạnh phúc xa vời
Tâm cứ bận về quá khứ
Hoặc lo rong ruổi tương lai
Quah quẩn trong lòng buồn giận

Xem thường bảo vật trong tay
Dầy đạp lên trên hạnh phúc
Tháng năm sầu khổ miệt mài
Giờ đây trầm xông bảo điện
Con nguyện sám hối, đổi thay (Chuông)
Đệ tử thành tâm qui ngưỡng
Hướng về chư Phật mười phương
Cùng với các vị Bồ Tát
Thanh văn, Duyên giác, Thánh hiền
Chí thành cầu xin sám nối
Bao nhiêu lầm lỡ triền miên
Xin lấy cam lồ tịnh thủy
Tưới lên dập tắt não phiền
Xin lấy con thuyền chánh pháp
Đưa con vượt nẻo oan khiên
Xin nguyện sống đời tỉnh thức
Học theo đạo lý chân truyền
Thực tập nụ cười hơi thở (*)
Sống đời chánh niệm tinh chuyên (chuông)
Đệ tử xin nguyện trở lại
Sống trong hiện tai nhiệm màu
Vườn tâm ươm hạt giống tốt
Vun trồng hiểu biết thương yêu
Xin nguyện học phép quán chiếu
Tập nhìn tập hiểu thật sâu
Thấy được tự tánh các pháp
Thoát ngoài sinh tử cần lao
Nguyện học nói lời ái ngữ
Thương yêu chăm sóc sớm chiều
Đem nguồn vui tới mọi nẻo
Giúp người vơi nỗi sầu đau
Đền đáp công ơn cha mẹ
Ơn thầy, nghĩa bạn dầy sâu
Tín thành tâm hương một nén
Đài sen con nguyện hồi đầu
Nguyện đức Từ bi che chở
Trên con đường đạo nhiệm màu
Nguyện xin chuyên cần tu tập
Vuông tròn quả đạo về sau.

Kinh sám hối nên đọc trước khi ngủ
Kinh sám hối nên đọc trước khi ngủ

Kệ sám hối

Con đã gây ra bao lầm lỗi
Khi nói, khi làm, khi tư duy
Đam mê, hờn giận và ngu si
Nay con cúi đầu xin sám hối
Một lòng con cầu Phật chứng chi
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm
Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa
Nam mô Bồ Tát Cầu Sám Hối (3 lần)
Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dám lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong (chuông).

Kinh sám hối nên đọc trước khi ngủ
Kinh sám hối nên đọc trước khi ngủ

Lời kết

Khi kết thúc nói: “Con xin hồi hướng tới tất thảy chúng sinh không chừa sót một ai. Nguyện cho con cùng tất thảy chúng sinh đều tiêu trừ nghiệp chướng. Nam mô A Di Đà Phật.”

Kinh sám hối nên đọc trước khi ngủ: Giúp con người dẹp bỏ phiền não để mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp
4.8 (95%) 4 votes

Comments are closed.

Langauge »