KINH SÁM HỐI DƯ BÁO NHÂN GIAN

Sám hối ác đạo xong rồi
Con xin sám khổ luân hồi thặng dư
Trời người trong cõi Diêm Phù
Đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề
Cõi Trời vẫn lắm đam mê
Cõi người còn phải ê chề báo dư
Cho nên sinh mạng Diêm Phù
Cuộc đời bẩm thọ tính dù trăm năm
Mấy ai sống tới tuổi trăm
Còn người yểu thọ số nhằm Hằng sa
Huống hồ từ thuở sanh ra
Mang bao hình thái khổ chà tâm can
Buồn phiền, sợ hãi, lo toan
Có đâu phút chốc nghèo nàn rời tâm
Khổ báo nung nấu âm thầm
Là do Thiện nghiệp quá tầm mong manh
Ác nghiệp nảy nở đua tranh
Làm cho kiếp sống chẳng thành tựu chi
Truy nguyên khổ báo cũng vì
Tàn dư tiền kiếp đến kỳ phát ra.
Hôm nay sám trước Phật Đà
Nguyện xin tiêu diệt hằng hà tội xưa
Bao nhiêu khổ báo còn thừa
Cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân
Đã gieo không biết bao lần
Từ đời vô thỉ tập huân đến giờ.
Biển mê chẳng có bến bờ
Luân hồi nhân quả sẵn chờ báo chung.
Kiếp trời hay kiếp người cùng
Lãnh chia nghiệp quả không mong thoát nàn
Sám hối khổ cõi nhân gian
Họa thừa, oán cũ thân tàn tật đau.
Giác quan chẳng đủ như nhau
Cũng do tội cũ đáo đầu dẫn đưa
Ba ác Tám nạn dây dưa
Mạng sống ngắn ngủi, sớm trưa vô thường
Họ hàng quyến thuộc vấn vương
Sinh ly tử biệt muôn đường khổ đau.
Oan gia khổ báo đối đầu
Ghét yêu, sợ hãi phải đâu do mình
Khổ báo nước lửa đao binh
Chiến tranh nguy khốn, rập rình kề bên
Xa quê, mồ mả tổ tiên
Nhiều phen lưu lạc nơi miền hoang vu
Khổ báo lao ngục cầm tù
Tai bay họa gửi, oán thù khảo tra.
Khổ báo miệng lưỡi gian ngoa
Vu oan giá họa cửa nhà nát tan.
Khổ báo hoạn nạn miên man
Dịch tả, sốt rét, phong hàn, liệt thân.
Khổ báo ác quỷ, phi nhân
Ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy
Khổ báo yêu mị thần kỳ
Sanh điều quái đản lâm ly hoang đường.
Mạng người như chỉ treo chuông
Mãi lo khổ báo chẳng phương thoát nàn
Hãi hùng thú dữ trên ngàn
Sợ loài cá sấu dưới làn nước ăn
Sám hối khổ báo tự đâm
Tự treo, tự sát, tự trằm vực sâu
Lửa dữ mà tự nhào đầu
Cháy tiêu thân xác, chẳng cầu mà vương.
Sám hối khổ báo tai ương
Không danh không phận sanh đường tiện ti
Y phục, thực phẩm chi li
Chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng
Làm gì cũng gặp nghiệp hung
Cản đường chắn lối chẳng dung việc nào
Đời này và các đời sau
Nghiệp dư quấy phá, kiếp nào mới tan
Họa tai biến cố trái ngang
Những điều ương ách, muôn vàn khổ đau
Hôm nay đệ tử hồi đầu
Hướng về Chư Phật, khẩn cầu giải oan
Triệt tiêu tội chướng ách nàn
Con xin sám hối, lệ tràn ăn năn
Con vì ba nghiệp sáu căn
Đã xin sám hối mọi phần đã xong
Bốn loài sáu nẻo lòng vòng
Bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần
Công đức sám hối vô ngần
Cũng đem hồi hướng thải tuần tự dâng
Chúng sanh mọi loại khắp trần
Cùng nhau sám hối thân tâm an toàn
Ba tai ách với tám nàn
Nguyện xin tất cả tiêu tan đời này
Ăn mặc tất cả đủ đầy
Chánh tín Tam Bảo chẳng ngày nào lơi.
Vô thường dù xảy đến nơi
Cũng không hối tiếc thân đời chút chi
Cực Lạc Thế Giới tức thì
Tìm về hầu hạ đức Di Đà Ngài.
Lại cầu trong kiếp vị lai
Được nghe Di Lặc chỉ bày tiến tu
Nguyện cùng bạn hữu đồng tu
Sanh nơi Chánh Pháp hưng phù tín tâm.
Chẳng sanh ngoại đạo mê lầm
Hộ trì Tam Bảo, tâm thần sáng trong
Đời đời kiếp kiếp một giòng
Hóa sanh tự tại trong lòng hoa sen.
Vui nhờ cơm áo tự nhiên
Tâm tư an ổn, chẳng phiền chẳng lo
Nguyện không phân biệt nhỏ to
Nhân từ trung hiếu, giúp cho muôn loài
Một tâm bình đẳng cứu đời
Không hề phân biệt Ta, Người, Oán, Thân
Đời đời kiếp kiếp được gần
Mười phương Chư Phật thấm nhuần từ bi
Chế ngự ma oán, cuồng si
Được cùng Bồ tát đề huề sống chung
Bồ Đề kiên cố không cùng
Tuyên dương Phật pháp vang lừng thế gian.
Đại thừa rạng rở Đạo tràng
Phân thân vô số cứu nàn chúng sanh
Muôn loài xa lánh vô minh
Tâm không thoái chuyển đăng trình Linh Sơn
Xưa kia Chư Phật đã từng
Cùng chư Bồ tát thành tâm thề nguyền
Nguyện tu phước trí vô biên
Rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh
Nay con cũng nguyện tu hành
Trau dồi phước trí, viên thành Đạo sâu
Cũng xin hồi hướng phước mầu
Nguyện vì lợi lạc mong cầu chúng sinh
Tiến tu Phật quả sớm thành
Chúng sinh ân hưởng “ Nước lành từ bi”
Không gian dẫu tặng hề chi
Chúng sinh dầu hết từ bi chẳng mòn
Hạnh nghiệp dẫu hết sắt son
Phiền não dẫu hết, hãy còn Phật tâm
Thiết tha thệ nguyện thâm trầm
Quyết tu phước trí, mê lầm triệt tiêu
Công đức hồi hướng cao siêu
Nguyện xin kiên cố, sánh nhiều Hằng sa
Một lời thệ nguyện phát ra
Không bao giờ tận, phá ba ngục tù
Mong sao chí cả vững tu
Chư Phật, Bồ Tát viên chu tác thành
Mười Phương Tam Bảo chứng minh
Từ Bi nạp thọ tâm thành của con

Kinh Sám Hối Dư Báo Nhân Gian
5 (100%) 1 vote

Comments are closed.

Langauge »