Chú Đại Bi 21 Biến Video Có Chữ
5 (100%) 1 vote

1 Comment

  1. hồi xưa chư tổ gọi là đại Bi Xuất tượng.Mổi câu chú có hình do Quan âm bồ tát biến thân

Write A Comment

Langauge »