Category

Kinh Tụng Phật Giáo

Category

SÁM CẦU SIÊU CÚNG MẸ (Sám báo hiếu I) Nhấn đăng ký theo dõi: https://bit.ly/2UE1gu6 Mẹ ôi con rất đau lòng, Nhớ thương từ mẫu bế bồng nuôi con, Công lao khó nhọc mỏi mòn, Tanh hôi giặt rửa vì con ốm gầy, Con đau mẹ chạy thuốc thầy, Vái van chùa miếu đủ đầy cầu xin, Than ôi cốt nhục thâm tình, Biết sao trả đặng mẹ mình dày công. Bây giờ nhìn cảnh đau lòng, Mẹ đã về chốn non bồng xa chơi, Bỏ con lặn hụp biển khơi, Sống trong khổ não lụy rơi chan hòa, Biết đâu tìm kiếm mẹ già, Nhìn lên hương án trong nhà quạnh hiu, Cháu con thơ dại chít chiu, Như gà mất mẹ chạy kêu lạc đàn, Lòng con thương nhớ thở than, Cơm dưng ba bát vái van mẹ về, Cổ bàn dọn cúng ê chề, Nhìn sao chẳng…

Tổng Hợp Các Bài Kinh Mp3 Do Thượng Tọa Thích Trí Thoát Tụng THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG KINH SÁM HỐI KHẨU NGHIỆP NIỆM PHẬT 4 CHỮ A DI ĐÀ PHẬT NIỆM PHẬT 6 CHỮ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT KINH VU LAN BÁO HIẾU KINH SÁM HỐI HỒNG DANH 48 LỜI NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ BÁT NHÃ TÂM KINH KINH PHỔ MÔN CHÚ VÃNG SANH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH DƯỢC SƯ KINH VO LƯỢNG THỌ TỔNG HỢP KINH SÁM HỐI TỪ BI THỦY SÁM KINH A DI ĐÀ CHÚ ĐẠI BI KINH SÁM HỐI

Langauge »